Acceso al área personal

Correu Electrònic

Comptes de correu electrònic per a Centres Educatius

S'ha habilitat l'accés als comptes de correu electrònic @gva.es per mitjà d'un servici de webmail.
L'accés a este nou servici s'ha de realitzar a través de la següent direcció d'Internet : webmail.gva.es.

Per continuar utilitzant gestors de correu electrònic, ha de seguir les indicacions incloses en el següen manual, que també són aplicables, modificant les dades pertinents, als comptes de correu dels Coordinadors TIC i qualsevol altre compte de correu facilitat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


Comptes de correu electrònic per a Secretaries de Centres Educatius de Secundària

Estos comptes de correu, també poden ser utilitzats amb el servici de webmail.gva.es.

Per a configurar els comptes de correu electrònic destinats a les secretaries dels centres de secundària en un gestor de correu electrònic, cal utilitzar els paràmetres següents:

  • Dirección de correu electrònic: codcentro.secret@gva.es
  • Nombre d'usuari: codcentro.secret

Si té problemes amb el compte de correu, pot registrar una incidència en el SAI, a través de l’aplicació "Gestió d'incidències" en la cua "Correu Electrònic / Centre".

Comptes de correu electrònic per a Personal Docent i Personal No Docent

Tot el personal docent i no docent en centres educatius de la Generalitat Valenciana (funcionaris de carrera i funcionaris interins) compta amb una nova adreça de correu electrònic d’ús corporatiu. Este compte no ha de ser sol·licitat sinó que la seua alta es gestiona automàticament des de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

L' adreça de correu pertany al domini @gva.es i el servidor de correu associat s’administra des de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.

El compte de correu i la contrasenya inicial assignada es poden consultar accedint a l’aplicació E-Clau , i identificant-se per mitjà de qualsevol dels 3 mètodes de validació disponibles:

1.- Usuari i Contrasenya: l’utilitzat per a ÍTACA o Gestió d'Incidències.
2.- Usario i Dades: l’usuari és el NIF i després ha de respondre a dos preguntes de control.
3.- Certificat Digital.

Este compte ha d’utilitzar-se per mitjà del següent servici de webmail: Webmail

En el camp Usuari ha d'ingressar únicament l'usuari del seu correu electrònic corporatiu, per exemple, si l'adreça de correu és aaaaa_aaa@gva.es, l'usuari és aaaaa_aaa.
En el camp Contrasenya ha d'introduir la que haja sigut assignada i finalment s'ha d'ingressar el codi visual que apareix en pantalla.

Es recomanable el canvi de contrasenya quan el propietari comence a utilitzar el compte.

Recorde consultar l'Instrucció de servici Nº 1/2011 a la secció de Normativa q s’ha publicat per a regular el correcte ús d’este servici.

Si té problemes amb el compte de correu, pot registrar una incidència en el SAI, a través de l’aplicació "Gestió d'incidències" en la cua "Correu Electrònic / Docent".


Tornar