Accés a l'àrea personal

NOU NÚMERO DE TELÈFON DEL SAI - Suport i Assistència Informàtica

Per modificacions en el sistema de telefonia de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, el NOU núm. de telèfon del SAI (Suport i Assistència Informàtica) a partir del dimecres 5 d'agost de 2015 passa a ser el 96 120 76 85.

Li recordem que és preferible registrar les incidències a través de l'aplicació Gestió d'incidències.

LLIUREX 14.06

Des del 30 de juny es troba disponible per a la seua descàrrega la nova versió de Lliurex 14.06 en tots els seus sabors, entre ells el nou LliurexBerry que permet crear aules d’informàtica basades en ordinadors de molt baix cost i reduir a la mitat el gasto necessari per a instal·lar una aula d’este tipus.
Entre les novetats de la nova versió, LliureX 14.06 incorpora un complet laboratori d’idiomes, que permet convertir qualsevol aula d’informàtica en l’entorn ideal per a l’ensenyament d’idiomes.
Una vegada descarregada la versió estable, qualsevol ordinador amb la versió anterior, LliureX 13.06, podrà actualitzar la distribució de forma automàtica, simplement, executant l’aplicació d’actualització.
LliureX 13.06 ha tingut un total de 25.000 descàrregues des de la seua publicació, de les quals unes 1.000 s’han realitzat des de països d’Amèrica Llatina.
En el següent enllaç es pot trobar tota la documentació respecte pertinet així com els enllaços a les descàrregues:

http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/

Nous formularis per a peticions de telefonia IP en l'Oficina Virtual

S'han habilitat dos formularis nous en l'Oficina Virtual a través dels quals els centres educatius poden realitzar les peticions o sol∙licituds que necessiten.

Es pot obtindre més informació accedint a Procediment de gestió de les línies telefòniques i consultant la Guia sobre formularis de telefonia IP en l' Oficina Virtual.

1- octubre-2013

Descàrrega del certificat IRPF per al personal docent i administratiu dels centres educatius

La descàrrega del certificat de retencions de l'any 2014 pot obtindre's a través de la següent URL, on també s'accedix a la nòmina:
https://appweb.edu.gva.es/SID/

Podrà identificar-se amb qualsevol dels 3 mètodes disponibles (que són els mateixos que s'utilitzen per a accedir a E-Clau):

  1. Usuari i contrasenya d'ITACA
  2. Usuari i dades: l'usuari es correspon amb el seu NIF complet i ha d'omplir dos dades, referents a la data de naixement i als sis últims dígits del seu compte bancari (el registrat en el sistema de nòmines com aquell en què es va ingressar la de l'últim mes).
  3. Certificat Digital: pot ser el certificat digital d'empleat públic, el certificat digital de ciutadà o el DNI electrònic.

A l'accedir haurà de seleccionar les opcions: "Dades Fiscals -> IRPF".
Automàticament es generarà un certificat en format .pdf que podrà guardar o imprimir.

Si les dades que figuren en el dit certificat presenten alguna irregularitat quant al seu contingut, li preguem ho notifique al servici de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant de qualsevol incidència informàtica o problema d'accés a esta aplicació, pose's en contacte amb el SAI registrant un nou tiquet en Gestió d'incidències o través del telèfon únic d'assistència (96 120 76 85).

Alternativa per a la consulta del rebut de la nòmina

Davant de les dificultats observades, a més dels suggeriments i les incidències rebudes a través del SAI sobre la consulta dels rebuts de la nòmina per part del personal docent, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha implementat una nova aplicació informàtica que li permetrà un accés més senzill:

Per a això ha d’accedir a la següent URL:

https://appweb.edu.gva.es/SID/

i identificar-se amb qualsevol dels 3 mètodes disponibles (que són els mateixos que s’utilitzen per a accedir a E-Clau):

1.- Usuari i contrasenya d’ÍTACA

2.- Usuàries i dades: l’usuari es correspon amb el seu NIF complet i ha d’omplir dos dades, referents a la data de naixement i als sis últims dígits del seu compte bancari (en la que se li ingressa la nòmina).

3.- Certificat Digital: pot ser el certificat digital d’empleat públic, el certificat digital de ciutadà o el DNI electrònic.

A l’accedir, deurà seleccionar les opcions: "Dades Fiscals -> Nómines".
Després, únicament haurà d'indicar el mes i l’any del rebut de nòmina que desitge obtindre. Automàticament es generarà un rebut en format .pdf que podrà guardar o imprimir.

Si les dades que figuren en el dit rebut presenten alguna irregularitat, li preguem ho notifique al servici de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant de qualsevol incidència informàtica o problema d’accés a esta aplicació, preguem registre un nou ticket a l'aplicació "Gestió d'incidències" en l'apartat "Aplicaciones Personal Docente / Consulta nómina".

Consulta telemàtica del Rebut de la Nòmina

Com a continuació del procés iniciat en 2009 pel que es deixà d'imprimir el rebut de la nòmina del personal no docent dependent de la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport, s'informa que a partir de l’1 d’abril de 2012 es deixaren d'imprimir i d'enviar el rebut de la nòmina corresponent al personal docent dependent de la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport.

A partir de l'1 de març de 2012 el rebut de la nòmina podrà obtindre’s de forma telemàtica a través del nou servici que ha posat en marxa la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública accesible a través de l’aplicació CAUCE.

Pot consultar el manual d'instruccions ací.

D’altra banda, i com a alternativa per al personal docent i no docent adscrit a centres, hi ha un mètode alternatiu de consulta a través de la següent URL:

https://appweb.edu.gva.es/SID/

Per a accedir ha d’identificar-se amb qualsevol dels 3 mètodes disponibles (que són els mateixos que s’utilitzen per a accedir a E-Clau):

  1. Usuari i contrasenya d’ÍTACA
  2. Usuàri i dades: l’usuari es correspon amb el seu NIF complet i ha d’omplir dos dades, referents a la data de naixement i als sis últims dígits del seu compte bancari (en la que se li ingressa la nòmina).
  3. Certificat Digital: pot ser el certificat digital d’empleat públic, el certificat digital de ciutadà o el DNI electrònic.

A l’accedir haurà de seleccionar les opcions :" DadesFiscals Nòmines". Després, únicament haurà de seleccionar el mes i l’any del rebut de nòmina que desitge obtindre. Automàticament es generarà un rebut en format .pdf que podrà guardar o imprimir.

Si les dades que figuren en el dit rebut presenten alguna irregularitat, li preguem ho notifique al servici de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant de qualsevol incidència informàtica o problema d’accés a esta aplicació, registren un nou tiquet en "Gestió d'incidències" en la cua "Aplicacions Personal Docent / Consulta nòmina".

Novetats correu electrònic per a docents

Per a accedir per PRIMERA vegada al correu assignat al personal docent s’han de seguir els passos següents:

1.- Accedir a l’aplicació E-Clau per a consultar el compte de correu i la contrasenya INICIAL assignada. (existixen 3 mètodes de validació, pot consultar esta informació ací).
2.- Accedir a https://webmail.docentes.gva.es o https://webmail.gva.es i introduir els camps necessaris per a la validació:

  • Usuari: si l’adreça de correu és aaaaa_aaa@gva.es, l’usuari és aaaaa_aaa.
  • Contrasenya: l’assignada inicialment i que es consulta en l’aplicació E-Clau .
  • Codi visual: el que apareix en pantalla.

Si una vegada realitzats estos passos, es torna a carregar la pantalla d’inici amb els camps en blanc, li preguem ens ho comunique a través de Gestió d'incidències registrant un tiquet en la cua Correu Electrònic / Docent per a sol·licitar un canvi de contrasenya.

Pot consultar la informació respecte a les novetats dels servicis de correu electrònic per a Centres Educatius i per a Personal Docent en la secció Servici/Correu electrònic