Accés a l'àrea personal

Procediment de gestió de les línies telefòniques

TRÀMITS RELATIUS A TELEFONIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS

A continuació es detalla el procediment que s'ha de seguir en el cas que el seu centre:

 • necesite donar d'alta una línia telefònica per a servicis d'emergència i alarma; o una extensió de telefonia IP.
 • necesite donar de baixa una línia telefònica o una extensió de telefonia IP.
 • necesite traslladar una línia telefònica o una extensió de telefonia IP.
 • necesite canviar de titular una línia telefònica existent en el centre i que actualment no és titularitat de la GVA.
 • necesite realitzar canvis en la configuració d'una extensió de telefonia IP: canvi de nom, de perfil, ocultar la identitat…
 • necesite canviar el número de supervivència del seu centre.

En tots els casos anteriors, les peticions es dirigiran als departaments corresponents a través de la Oficina Virtual.

A. Tràmits disponibles per a línies telefòniques convencionals:

Les línies telefòniques convencionals són aquells que no formen part de la solució de telefonia IP corporativa de la GVA. Estes línies s'utilitzen per a servicis d'emergència (ascensor) i alarma, i en aquells centres en què la solució de telefonia IP corporativa encara no és viable per qüestions tècniques.

Els tràmits corresponents a este tipus de línies es troben en la Oficina Virtual:

 • Solicitud d'alta de línia telefònica.
 • Solicitud de baixa de línia telefònica.
 • Solicitud de trasllat de línia telefònica.
 • Solicitud de canvi de titular de línia telefònica.

B. Tràmits disponibles telefonia IP:

La solució de telefonia IP corporativa de la GVA, està instal·lada pràcticament la totalitat dels centres educatius. Els tràmits disponibles en la Oficina Virtual relatius a este tipus de solució de telefonia es troben arreplegats en dos tràmits:

 • Telefonía IP – Peticions
  1. Canvi de nom assignat a una extensió
  2. Canvi de nombre assignat a una extensió
  3. Canvi o permuta entre extensions
  4. Canvi en extensions mòbils (ocultació de número i canvi de perfil)
  5. Canvi de nombre de supervivència
 • Telefonía IP – Sol·licituds
  1. Alta d'una extensió
  2. Baja d'una extensió
  3. Canvi de categoria de crides ixents d'una extensión
  4. Canvi de titularitat d'extensions

Tornar