Accés a l'àrea personal

Sol路licituds d'equipament inform脿tic

La Direcci贸 General de Tecnologies de la Informaci贸 i les Comunicacions, amb l'objectiu d'impulsar l'煤s de les noves tecnologies en el sistema educatiu valenci脿, dota amb diversos materials inform脿tics els centres educatius de la seua compet猫ncia.

La sol路licitud del material inform脿tic la pot realitzar la direcci贸 del centre mitjan莽ant l'Oficina Virtual accedint al tr脿mit telem脿tic 芦SOL路LICITUD D'EQUIPAMENT INFORM脌TIC禄.

Per a obtindre'n m茅s informaci贸 es pot consultar la Guia per a sol路licitud d'equipament inform脿tic per part dels centres educatius .

En cada sol路licitud nom茅s es pot optar per un tipus de petici贸 d'entre els tres seg眉ents:

 • Sol路licitud general: es pot sol路licitar equipament nou o usat. L'usat 茅s material que procedeix de la renovaci贸 d'equips inform脿tics de la Conselleria o d'altres organismes p煤blics. Moltes vegades es tracta de material relativament modern i adequat per al seu 煤s en un centre educatiu. En tot cas, sempre s'ha de justificar la necessitat i l'煤s a qu猫 ser脿 destinat.
 • Sol路licitud de reposici贸 per robatori: s'ofereix la possibilitat de reposar el material inform脿tic que haja pogut ser sostret dels centres educatius, a fi que l'activitat docent es veja afectada tan poc com siga possible. No obstant aix貌, cal tindre en compte que nom茅s pot sol路licitar-se la reposici贸 d'equips dotats per la Conselleria el robatori dels quals no estiga cobert per una asseguran莽a i, a m茅s, quan pr猫viament en l'aplicaci贸 芦Inventari TIC禄 s'haja definit l'estat dels dits equips com a 鈥淩obat鈥. Aix铆 mateix, s'ha d'adjuntar la den煤ncia que s'ha presentat davant de la Policia Nacional o la Gu脿rdia Civil i en la qual han d'apar茅ixer detallats els articles robats.
 • Sol路licitud d'aula d'inform脿tica: aquesta opci贸 茅s per a demanar l'equipament necessari per a crear una nova aula d'inform脿tica en el centre. Cal assegurar-se pr猫viament que pel nombre d'unitats que t茅 el centre li correspon una aula addicional i que l'aula seleccionada reuneix totes les condicions necess脿ries per a ser鈥慼o.

Quant a la dotaci贸 d'una aula nova, una vegada estudiada la petici贸 i en cas de concedir-se, 茅s la seg眉ent:

 • Infantil i Prim脿ria
  • Centres ordinaris: 15 ordinadors client per a 煤s de l'alumnat, 1 servidor per a 煤s del professorat, 1 projector, 1 impressora i 1 esc脿ner.
  • Centres unitaris i CRA (cada aulari): 6 ordinadors client per a 煤s de l'alumnat, 1 servidor per a 煤s del professorat, 1 projector, 1 impressora i 1 esc脿ner.
 • Secund脿ria
  De forma general, el nombre d'aules d'inform脿tica per centre, segons el nombre de grups de ESO i Bachiller, 茅s:
  • D'1 a 12 grups: 1 aula
  • De 13 a 24 grups: 2 aules
  • M茅s de 24 grups: 3 aules

  I la dotaci贸 per aula 茅s la seg眉ent: 20 ordinadors client per a 煤s de l'alumnat, 1 servidor per a 煤s del professorat, 1 projector, 1 impressora i 1 esc脿ner.

Tornar