Accés a l'àrea personal

FAQ's E-Firma Empleat Públic

 1. Com sé quin tipus de targeta (Siemens o G&D) m’han entregat?:
 2. Per a saber quin tipus de targeta s’ha rebut n’hi ha prou amb consultar la data en què es va emetre el certificat de firma electrònica que apareix en el contracte de certificació que acompanya la targeta:

  • Model Siemens: corresponent a les targetes amb data d’emissió anterior a març de 2011.
  • Modelo G&D: corresponent a les targetes amb data d’emissió de març de 2011 o posterior.

  També es possible identificar les targetes G&D pels textos que apareixen en els cantons superiors i inferiors drets de la part anterior de la targeta.

 3. Què necessite tindre instal·lat en l’equip per a utilitzar la targeta de firma electrònica?
 4. Per a poder utilitzar la targeta amb el certificat de firma electrònica és necessari tindre instal·lat en l’equip els elements següents:

  •    Lector de targetes.
  •    Controlador de la targeta.
  •    Certificats de l’ACCV.

 5. Com puc instal·lar el lector, el programa de gestió de la targeta i els drivers?
 6. Per a instal·lar el lector de targetes i els drivers de la targeta (model Siemens) pot accedir a l’adreça següent:

  http://www.accv.es/ayuda/manuales-de-instalacion/

 7. Com puc instal·lar els certificats de l’ACCV?
 8. Per a descarregar els certificats de l'ACCV necessaris per a utilitzar la firma electrònica pot accedir amb el navegador que vaja a utilitzar (MS Explorer, Mozilla Firefox..) a la següent adreça web:

  http://www.accv.es/va/ajuda/descarregar-certificats-digitals/

  i seguir les instruccions que apareixen en la dita pàgina web

  NOTA: Per a utilitzar la targeta de firma electrònica d'empleat públic NO cal instal·lar el certificat digital d'usuari.

 9. Com comprove que el meu equip té instal·lat correctament tots els elements?
 10. Per a comprovar que el meu equip té tots els elements correctament instal·lats caldrà executar els processos següents:

 11. Que faig si es bloqueja la targeta o no recorde el PIN?
 12. La targeta no funciona:
 13. Si la targeta no funciona, caldrà descartar que el problema està en la instal·lació dels elements necessaris per al seu ús: certificats ACCV i/o lector de targeta. Cal veure el manual d’instal·lació.

 14. Què fer en cas de pèrdua o robatori de la targeta:
 15. Si s’ha perdut la targeta o esta ha sigut sostreta, el certificat haurà de ser revocat per a evitar-ne un ús no autoritzat. Per a això s’obrirà una incidència en "Gestió d'incidències" del tipus “Pèrdua o robatori de targeta d’empleat públic” i amb les dades següents:

  • Nom i cognoms, tal com apareixen en el NIF
  • NIF
  • Correu electrònic de la gva
  • Centre de treball: codi (si és un centre docent) i nom
  • Telèfon de contacte
  • Indiqueu si és pèrdua o robatori

  NOTA: Actualment no es reposen les targetes perdudes o robades

 16. He perdut el sobre PIN/PUK de la targeta:
 17. Si s’ha perdut el PIN/PUK de la targeta. serà necessari gravar un nou certificat en la targeta. Per a això s’obrirà una incidència en "Gestió d'incidències" del tipus “Bloqueig de la targeta”.

  A més haurà de remetre la targeta a l’adreça següent:

  Subdirecció General d’Innovació Tecnològica Educativa.
  Av Campanar 32, 46015 València

 18. Les dades que apareixen en la targeta no són correctes:
 19. Si les dades que apareixen en la targeta no són correctes, s'obrirà una incidència en "Gestió d'incidències" del tipus "Targeta amb dades errònies" indicant els dades a corregir.

 20. Puc utilitzar targetes diferents (Siemens o G&D) en un mateix equip?:
 21. Sí que és possible utilitzar targetes diferents en un mateix equip. No obstant això, en funció del navegador que s’utilitze (Microsoft Explorer o Mozilla Firefox), serà necessari realitzar alguns ajustos en l’equip. Pot consultar l’apartat 5 del manual Posada en marxa de la targeta de firma electrònica..

 22. La targeta G&D no funciona en un equip on abans si que funcionava una targeta Siemens:
 23. Per al funcionament correcte de la targeta G&D és necessari que els controladors del lector estiguen actualitzats (apartat 2.1 del manual de Posada en marxa de la targeta de firma electrònica.). Per a descartar que es tracta d’un error dels controladors del lector, consulteu el punt 6 de l’apartat 3.2 del manual de posada en marxa de la targeta.

 24. Què he de fer amb el contracte de certificació que acompanya la targeta?:
 25. En el sobre, junt amb la targeta, s’adjunten 2 còpies del contracte de certificació corresponent. Quan es rep la targeta és necessari firmar la còpia corresponent a l’“exemplar per a l’ACCV” i remetre-la a l’adreça següent:

  Direcció General d’Innovació Tecnològica Educativa.

  Av. Campanar 32, 46015 València