Accés a l'àrea personal

Contacte

Suport i Assistència Informàtica

Per a gestionar les incidències s'ha d'utilitzar l'aplicació: Gestió d'incidències

(Accés amb usuari i contrasenya d'ITACA)

Horari d'atenció

Dilluns a dimecres
08:00 h. a 17:00 h.

Dijous 8:00 h. a 15:00 h. y 16:00 h. a 19:00 h.

Divendres
08:00 h. a 15:00 h.

Mes agost: Dilluns a divendres de 08:00 fins 15:00 h.

Telèfon d'assistència 961 20 76 85
NOTA:

NOTA: Recorde que, després de la implantació de la Telefonia IP en els centres docents, ha de marcar únicament els 6 últims dígits si crida des de línies corporatives de la GVA

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN ELS ÀMBITS D'EDUCACIÓ, HISENDA I JUSTÍCIA