Accés a l'àrea personal

Accés a ÍTACA - Canviar Contrasenya

Els usuaris de centres públics que no recorden la seua contrasenya d'accés a ÍTACA, o és la primera vegada que accedixen poden autogenerar-se la clau des de l'opció: Recordar contrasenya .

Si tria l'opció "Recuperar contrasenya per correu electrónico", el compte de correu electrònic que s'ha de consultar és el compte de correu corporatiu que se li haja assignat, semblant "apellido_nombre@gva.es"

Si tria l'opció "Recuperar contrasenya per preguntes de seguridad" l'usuari ha d'introduir la seua data de naixement, amb el format indicat, i el codi de recuperació, que segons el manual són els últims 6 dígits del compte bancari on s'ha percebut l'última nòmina.

En ambdós casos cal tindre en compte:

És recomanable la consulta del manual detallat que està disponible en l'opció Necessita ajuda?.