Accés a l'àrea personal

Hostalatge de Pàgines Web (Linucentres)

Servidor Linucentres


Servidor Linux amb PHP i MySQL.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, posa a l'abast dels Centres Docents públics de la Comunitat Valenciana una plataforma alternativa de gestió, difusió i treball telemàtic avançat davall el S.O. GNU/Linux cridat LinuCentres.

LinuCentres sorgix com a millora per a l'allotjament dels Centres Docents públics que requerisquen suport PHP i treball amb suport de la base de dades MySQL.

Per mitjà d'esta plataforma, els Centres Docents podran mantindre la seua pròpia pàgina web per a donar a conéixer al món la seua estructura i la seua idea de Centre Educatiu.

  • Allotjament de pàgines web dels centres educatius públics: Cada Centre podrà allotjar un número indeterminat de pàgines web per a donar a conéixer les característiques del seu Centre i poder oferir els seus servicis.
  • Creació de contingut dinàmic: Possibilitat de crear pàgines web amb continguts dinàmics, per mitjà del llenguatge de programació PHP.
  • Suport de Bases de Dades: Possibilitat de creació de bases de dades en MySQL per a utilitzar-les en les pàgines web.
  • Espai disponible: 10 GB
  • Accés al panell d'administració (CPanel) per mitjà del navegador web de forma segura, escrivint la direcció:

    http://nomcentre.edu.gva.es/cpanel

    I en la pantalla polsar en l'opció: "Log in using SSL".


Mestre a casa

La plataforma tecnològica Mestre a Casa oferix notícies i novetats relacionades amb l'àmbit educatiu, informació d'utilitat pedagògica, accés a més de 2.000 continguts educatius, programari educatiu en línia de les diferents àrees curriculars, enllaços d'interés i recursos addicionals, comunitats on exposar i conéixer experiències didàctiques dels centres amb les tecnologies com un recurs més en els processos d'ensenyança-aprenentatge.

Per a consultar més informació pot consultar ací .
Per a accedir a la web de Mestre a casa punxe ací .


Tornar